Risico voeten

Bij een optimale gezondheid lijkt extra aandacht voor de voeten niet zo van zelfsprekend. Wanneer we door een ziekte of aandoening getroffen worden, of wanneer leeftijd parten gaat spelen blijkt de “normale” voetenzorg niet meer voldoende.

Wanneer men verhoogde kans heeft op voetklachten door ziekte of aandoeningen spreekt men vaak van de “risicovoet”.

De risicogroepen voor voetproblemen zijn o.a.:

  • diabetes-, en
  • reumapatienten
  • oudere mensen of bv
  • mensen met de ziekte van Parkinson
  • mensen met hart- en vaatproblemen
  • oncologische aandoeningen
  • chronisch onderliggende kwalen/ziekten
  • medicijn gebruik, verminderde weerstand of beperkingen in het bewegingsapparaat brengen soms verhoogd risico (op voetklachten) met zich mee

.

Een gespecialiseerd Medisch Pedicure kan door middel van zorgvuldige analyse/observatie en voetverzorging, voetproblemen bij risicopatiënten, tot een minimum beperken.